inteligentny budynek

System, który proponujemy to programowalna instalacja automatyki budynkowej wykorzystywany do sterowania, sygnalizacji i nadzoru urządzeń elektrycznych. System może być w dowolnym momencie rozszerzony o kolejne urządzenia reagujące na różne zjawiska, zdarzenia czy sytuacje. Funkcje urządzeń i przyporządkowania można dowolnie programować i zmieniać.

Instalacja obsługiwana jest poprzez przyciski (sensory) systemu inteligentnego zastępujące tradycyjne łączniki. Zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość swobodnego programowania funkcji przycisków w zakresie sterownia oświetleniem, roletami, temperaturą, wentylacją czy innymi funkcjami.

W odróżnieniu od instalacji tradycyjnej inwestor nie musi od razu się decydować, którym przyciskiem będzie włączać dany obwód i w jaki sposób. Musi jedynie określić miejsca, w których będą się znajdować przyciski.

Oświetlenie

Załączanie oświetlenia odbywa się ręcznie lub automatycznie. Można je włączać  indywidualnie, grupowo  oraz centralnie. Sterowanie grupowe jest realizowane na zasadzie  tzw. scen świetlnych wywoływanych jednym przyciśnięciem przycisku. Załączenie sceny świetlnej załącza określone lampy jednocześnie ustawiając odpowiedni poziom natężenia oświetlenia dostosowując oświetlenie do sytuacji w pomieszczeniu. W pomieszczeniach, w których przebywa się sporadycznie proponujemy czujki ruchu, które załączą oświetlenie automatycznie na krótki czas. Funkcja centralna pozwala wyłączyć całe oświetlenie jednym przyciskiem podczas wychodzenia z budynku. Wybrane obwody oświetlenia mogą być regulowane i umożliwiają dostosowanie natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb dziennych lub ich np. automatyczne przyciemnienie w godz. Wieczornych.

Wentylacja 

Wentylacja może być załączana automatycznie wraz z grzaniem lub chłodzeniem sterowana godzinowo oraz także ręcznie.

Rolety, żaluzje, markizy, przesłony

Sterowanie roletami, żaluzjami odbywa się ręcznie – indywidualnie lub grupowo oraz centralnie jednym przyciskiem podczas wychodzenia z budynku. Rolety mogą być składnikiem scen świetlnych wraz z oświetleniem.

Sterowanie temperaturą

Sterowanie temperaturą w pomieszczeniach odbywa  się indywidualnie, w oparciu o regulatory temperatury z wbudowanym czujnikiem, umieszczone w poszczególnych pomieszczeniach oraz przy pomocy głowic elektrycznych montowanych na kaloryferach lub w rozdzielaczach ogrzewania.

W pomieszczeniach o małym znaczeniu (gospodarczych, garderobach, korytarzach, toaletach itp.) sterowanie ogrzewaniem realizowane jest w oparciu o tradycyjne głowice termostatyczne obsługiwane ręcznie.

W każdym pomieszczeniu, w którym jest regulator możemy płynnie regulować temperaturę i zmieniać tryb pracy. Przy wychodzeniu z domu, po naciśnięciu jednego przycisku, ogrzewanie przechodzi w tryb temperatury zredukowanej, a po powrocie w tryb temperatury komfortowej.

Opcjonalne funkcje realizowane przez system po zakupieniu urządzeń dodatkowych

 • sterowanie gniazdami dla lamp
 • sterowanie gniazdami dla grzejników łazienkowych
 • sterowanie pogodowe i godzinowe oświetlenia, rolet
 • wizualizacja stanu instalacji i sterowanie centralne na panelu ściennym, tablecie, komputerze,
 • dostęp zdalny – nadzór i sterowanie z dowolnego miejsca na świecie
 • sterowanie sprzętem audio, video, multiroom
 • monitorowanie zużycia prądu, gazu, wody, ciepła
 • funkcje ECO – optymalizacja zużycia energii poprzez automatyczne wyłączanie oświetlenia, redukcję ogrzewania w nieużytkowanych pomieszczeniach, pogodowe sterowanie roletami, wyłączanie ogrzewania podczas otwarcia okna itp
 • sterowanie czasowe oświetlenia, wentylacji
 • funkcje alarmu włamaniowego
 • funkcje alarmu technicznego – pożar, zalanie, otwarte
 • symulacja obecności
 • integracja systemów w celu podniesienia komfortu, bezpieczeństwa, estetyki
 • ustawianie stanu instalacji po powrocie zasilania
 • integracja ogrzewania z klimatyzacją
 • ogrzewanie podłogowe
 • sterowanie bezprzewodowe